Skriv din bog – dit stærkeste visitkort

Skriv din bog – Dit stærkeste visitkort for dig og din virksomhed

Et forløb for dig, der er klar til at skrive en bog om det, der driver dig, og er dit vigtige bidrag inden for dit virke og felt.

En bog om dit helt særlige speciale er muligheden for at give det dybere mening og dele alt det, du ved og har erfaret, og give din viden og ekspertise relevans i en større kontekst.

Du kan være coach, terapeut, rådgiver, konsulent eller underviser med et speciale, hvor du har særlig viden og et personligt erfaringsgrundlag.

Din bog kan for eksempel være en refleksionsbog, en brugsbog, en guide til dine perspektiver og metoder, og den kan være kort og afgrænset i emnet eller længere og mere uddybende.

Din bog præsenterer din viden, teori og tilgang, og samtidig repræsentere den dig, og det du står for. Som forfatter er du lige så vigtig som det, der bliver bogens indhold.

Du skal skrive med din egen stemme. Det er det nærvær, læseren vil reagere på, når han eller hun læser din bog. De skal kunne mærke, at der er et menneske bag den viden, der formidles. Og der bliver din personlige historie kernen. Hvorfor er det lige dig, der skriver denne bog? Og hvilken særlig livslæring har du, der også giver relevans og mening for andre?

Det bekræfter dig som bogens forfatter og sikrer, at din bog adskiller sig fra andre bøger, der måtte være skrevet om tilsvarende tema og emne.

Et coachingforløb har fokus på, at du får skabt et fagligt og personligt fundament for din bog. Sammen arbejder vi på et udkast, der kan blive til din færdige bog. Det er ikke en endelig version, der er klar til udgivelse, for det er en længere proces, men et udkast er et afgørende skridt mod bogdrømmen.

Coachingen er en professionel tilgang til hele den proces, det er, at komme godt i gang med at skrive sin egen bog. Det gælder både planlægning af skriveprocessen, strukturering af indhold samt sikring af din stemme og din historie, så du er nærværende og tydelig som bogens forfatter.

Du er den ansvarlige for selve bogens indhold. Det er dit ekspertområde. Det er din helt egen bog.

Overordnet er det konkrete udbytte

Du får i din egen bog det stærkeste visitkort, som gør, at du bliver husket som person og bliver bekræftet i din ekspertviden.

Du kan i en bog uddybe og demonstrere, hvordan du og din viden både adskiller sig fra, men samtidig er et vigtigt bidrag til et bredere emne.

Din bog ændrer, at du taler om dine temaer, dit virke og din virksomhed med større autoritet. Du taler med tyngde og overbevisning.

Din bog bliver dit tydelige kendetegn, og du kan blive inddraget som ekspert, hvor der er debat og relevans om dit område, medier og andre instanser.

Bogen i sig selv kan få et liv, der ikke er til forudsige fra starten, og du kan nå meget bredere og længere ud, end først forventet.